Programa Sėkmės FS – 4

Programa Sėkmės FS – 4 skirta analizuoti žmogaus Likimą ir Sėkmės periodus, rasti stipriąsias žmogaus puses, nustatyti geriausius gyvenimo periodus ir t.t.. Su programa Sėkmės FS – 4 dirbu jau nuo 2012 m. Per šį laikotarpį programa nė karto „neužsiožiavo“. Programa – licencijuota. Jos analizes labai palankiai įvertino ne tik Vakarų medicinos atstovai, bet ir Vakarų akademinės bendruomenės atstovai. Programos analizės parengtos daugiau kaip 600 žmonių, atlikta keli tūkstančiai situacijų analizių. Programos grafinis apipavidalinimas pakankamai paprastas, funkciniai mygtukai – su paveikslėliais, daug informacijos pateikiama grafikų pavidalu ir t.t.. Pagrindines programos funkcijos – pateiktos žemiau.
Kompiuterinė programa Sekmės FS - 4

Programa Sėkmės FS – 4. Asmenybės analizė

Žmogaus Likimo analizė su programa Sėkmės FS – 4 patogi tuo, kad programa generuoja ne tik tekstus, bet ir grafikus. O grafikus skaityti žmogus išmokomas jau nuo mokyklos suolo. Kitaip sakant, žmogaus smegenys puikiai moka susieti grafikus su objektu ar jo dinamika. Pavyzdžiui, pirmame paveikslėlyje (Pav. 1 apačioje) staigūs grafikų pokyčiai parodo, kad 1994 ir 2010 metais žmogaus gyvenime įvyko labai rimti pokyčiai. Žinant, kad žmogui tamsiai pilkas grafikas simbolizuoja turtus, pinigus, žmoną ir t.t., iš karto darosi aišku, kokioje srityje pas žmogų tie pokyčiai įvyko. Ir iš tikrųjų, realiame gyvenime žmogus savo antrąją puselę sutiko būtent 2010 metais (minėtus pokyčius parodo tamsiai pilkos rodyklės).
Pav. 1
Programa Sėkmės FS - 4 Grafikai

Programa Sėkmės FS – 4. Dar kai kas

Bet tai dar ne viskas, nes buvo paminėti ir pinigai. Tai štai, tų pačių 2010 metų pabaigoje, žmogus įregistravo savo įmonę. Ir tai parodo dar vienas programos sugeneruotas paveikslėlis (Pav. 2 apačioje). Tame paveikslėlyje rodoma, kad nuo 2010 m. žmogaus veikla jau susiejama su „Nepriklausoma“ veikla (mėlynas grafikas, mėlynos rodyklės). O tai galutinai patvirtina, kad programa teisingai nuskaitė žmogaus gyvenimo eigą. Beje, kaip jau sakiau, su programa dirbti buvo pradėta 2012 m., kai visi ką tik aprašyti įvykiai, jau buvo įvykę. Todėl apie kažkokias psichologines įtaigas ar proceso stebėseną (su įtakomis), kalbėti gal net neverta. O be to, per šiuos kelis darbo su programa metus jau pasitvirtino labai daug dalykų, kurie buvo prognozuoti. Tiek sveikatos srityje, tiek santykiuose, tiek kitose gyvenimo sferose.
Pav. 2
Programa Sėkmės FS - 4 Veikla

Programos pagrindinių funkcijų aprašymo tęsinys

• Suderinamumo analizė. Analizuoti galima poros suderinamumą, suderinamumą su draugu, kolega, būsimu darbuotoju ir t.t.;

Skriejančios Žvaigždės. Modulis padeda nustatyti patalpų energijas;

• Stulpų kalendorius. Skirtas bet kurio periodo bet kokių situacijų analizei;

• Skaičiuojamieji dydžiai. Opcija Asmenybės elemento jėgos nustatymui;

• Stichijų apskaita. Modeliuoja, kokias Stichijas pakviesti apsaugai;

• Simbolinės Žvaigždės. Įvaldžius sistemą, apie žmogų ir jo gyvenimą galima pasakyti neįtikėtinai daug;

• Stichijų traktuotės. Čia galima sužinoti, kokia Stichija ką žmogui simbolizuoja ir t.t.;

• Sėkmės Indikatoriai. Jų pagalba galima matyti, kokiame Sėkmės lygyje yra žmogus bet kuriuo metu;

• Diagramos. Tai jau minėti grafikai. Veikiausiai, tai dažniausiai lankoma vieta analizuojant Likimą;

• Palankiausios kryptys. Čia pakankamai trumpai bet labai aiškiai parodoma, kaip ir kokiuose sektoriuose ar kryptyse žmogus jaučiasi;

• Asmenybės aprašymas. Čia duodamas kelių A4 formato lapų apimties asmenybės aprašymas. Kriterijus parenka programa ar pats žmogus;

• Einamosios datos aprašymas.

Kiti programos grafiniai apvalkalai

Pav. 3

Kompiuterinė programa Sėkmės FS - 4

Pav. 4

Kompiuterinė programa

Pav. 5

Kompiuterinė programa darbui su Likimo knyga