Problemų sprendimo klaidos

Problemų sprendimo klaidos būdingos visiems pradedantiems Rytų metafizikos mokslus ir klientams, pradinėse bendravimo su konsultantu fazėse. Detaliau apie visą aprašyta tekstuose žemiau.
Problemų sprendimo klaidos

Problemų sprendimo klaidos. Įvadas

Taip jau yra, kad gana dažnai klaidos ar nesusipratimai kyla dėl asmeninių kliento nuostatų bei tam tikruose regionuose įsišaknijusių mitų ar požiūrių. Pavyzdžiui, Lietuvoje vakarų astrologijos horoskopų rasti galima net ant pakuočių, o apie QMDJ sistemos efektyvumą, žino tik vienetai. Ir kai žmogų, gyvenantį pagal vakarietiškos astrologijos „juoduosius mėnulius“, konsultuoja Rytų metafizikos specialistas, visada gaunasi maišalynė. Pavyzdžiui, viena klientė parašė komentarą, kad tokią tai dieną aprašantys tekstai prieštarauja vieni kitiems. Tada teko klientei paaiškinti, kad prieš pat šviesoforą skersai kelio gulintis stulpas turi didesnį prioritetą, nei šviesoforo žalia šviesa. Tokiu būdu ir gaunasi, kad Astrologijos prognozės važiuoti leidžia (žalias šviesoforo signalas), bet QMDJ sistemos aptiktas stulpas parodo, kad į tikslą geriau važiuoti kitu keliu arba kitu laiku.

Klaida Nr.1. Košė galvoje

Kaip taisyklė, taip vadinama „košė galvoje“ pas žmogų atsiranda tada, kai žmogus kokios nors problemos sprendimui bando taikyti skirtingas sistemas. Pavyzdžiui, jei žmogus užsiliepsnojusį dyzelino kibirą bandys gesinti vandeniu, o ne milteliniu gesintuvu, kils dar didesnis gaisras. Ir atvirkščiai, jei degančias durpes gesinti ne vandeniu, vargu ar gaisras iki didelio lietaus greitai bus užgesintas. Analogiškai yra ir su įvairių tipų sistemomis – kiekvienai problemai spręsti turi būti taikoma tam skirta sistema. Ir nors daug žmonių visa tai žino, dauguma jų net nepastebi, kaip ta „košė galvoje“ pas juos atsiranda. O atsiranda ta „košė galvoje“ dėl pagrindinių kelių dalykų, kai žmogus savo nuožiūra:

• Būna prisirinkęs ir renka informaciją iš įvairių šaltinių – interneto, knygų, žurnalų ir t.t.;

• Be parinktos programos būna lankęs ar tebelanko iš eilės bet kokius kursus ar seminarus;

• Sprendžia pats, kokiu eiliškumu ir kokias sistemas jam mokytis, netaikant jokios mokymo programos.

Problemų sprendimo klaidos. Klaida Nr.2

Šio tipo klaidą daro beveik visi mokiniai arba klientai pradinėse bendravimo su konsultantu fazėse. Kaip taisyklė, mokiniai arba klientai visada kažką prideda nuo savęs prie pasakyto ar parodyto. Bet ne visada žmogus kaltas dėl to. Taip žmogų sukūrė motulė Gamta, kad net aiškiai matant kažkokį objektą, smegenys prie gaunamo vaizdo visada prideda kažką nuo savęs. Tuo naudojasi triukų meistrai ir iliuzionistai. Tačiau ir žmogus gana dažnai pagalvoja: „aha, jie visada kažko nedasako…, aš pati tuoj rasiu ir viską papildysiu…, mano draugei patarė tai, o man to net nesiūlo…“. Ir kai žmogų tokios mintys užvaldo, žmogus prie gautos informacijos pats prideda savarankiškai sukurtą tariamai „trūkstamą grandį“. Rezultate – darbo rezultatai būna iškreipti ir klientas pradeda kalbėti, kad „čia kažkas ne taip“, kad „čia prieštarauja vienas kitam“ ir t.t.. O jei kreiptis į Psichologiją, tai toks kliento savarankiškas „trūkstamos grandies“ pridėjimas visada kalba apie nepasitikėjimą konsultantu, sistema ir/ar nepasitikėjimą bet kuo.

Klaida Nr.3. Badoma iš „Š“ padaryti saldainį

Šios klaidos aprašymą pradėsiu iš karto nuo pavyzdžio. Vienai klientei, po buto analizės, rekomendavau įėjimo į miegamąjį duris perstatyti į kitą vietą. Taip patariau dėl to, kad pro toje vietoje esančias duris į miegamąjį ateina labai negeros energijos (straipsnis » čia), ko pasėkoje – ligos, nesantaika šeimoje ir t.t.. Net plika akimi matėsi, kad darbo su durų perkėlimu nėra daug, nes buto pertvaros padarytos iš gipso-kartono plokščių. Daugų daugiausiai – darbo vienai dienai. Ir meistras, už tokį nesudėtingą darbą, tikrai didelių pinigų nepaimtų. Tačiau klientė, net nesvarsčius tokios galimybės, iš karto manęs paklausė: – „O gal galima kokį nors varpelį pakabinti?“. Pasidarė aišku – klaida Nr. 3 – badoma iš „Š“ padaryti saldainį. Taip, varpelį pakabinti galima, bet tokiuose atvejuose reikėtų suprasti vieną paprastą tiesą: blogoje vietoje įrengtos durys visada yra ir bus atviros blogoms energijoms. O visokie varpeliai, „dainuojantys vėjai“ ir t.t., blogas energijas tik šiek tiek susilpnina, bet NEPANAIKINA.

Klaida Nr.4. Drąsus pesimizmas

Šio tipo klaida eina iš klaidos Nr.3. Taigi, kai minėta Moteris galutinai suprato, kad įėjimo į miegamąjį duris reikia perstatyti, prasidėjo panika. Ir ji vos ne su ašaromis pradėjo dėstyti savo mintis: – „mes šį butą nuomojamės, mums ši vieta labai tinka, darbas šalia…, o buto šeimininkas durų permontuoti neleis…, tai ką man dabar daryti…, kodėl man visada taip nutinka..?“. O kai aš paklausiau, ar ji jau kalbėjo su buto šeimininku apie durų perstatymą, Moteris iš pradžių suglumo, pažiūrėjo keistu žvilgsniu, ir pakeitusi balso tembrą drąsiai išrėžė: – „aš žinau tokio tipo žmones – jie niekada nieko neleidžia“.

Klaida Nr.5. Kraštutinumai

Tai bene dažniausiai sutinkama klaida. Ir visose gyvenimo sferose. Medicinoje – pacientas šventai tiki, kad ne jis savo sveikata turi rūpintis, o gydytojai. Vairuotojai – taip pat įsitikinę, kad automobilis turi būti tvirtovė, kuri jį turi saugoti nuo blogo vairavimo pasekmių. O kai klientui pasakoma, kad didžioji jo įvardintų problemų dalis kyla iš dabartinės jo gyvenamosios vietos bei jo elgesio, labai dažnai tenka išgirsti, kad jis atėjo ne problemos priežasčių sužinoti, bet išspręsti problemą. Ir beveik visada tokie klientai stengiasi savo problemą užkrauti bet kam, kas tik prisiliečia prie jų problemų, lyg ta problema būtų kažkieno kito. Tada ir atsiranda nesusipratimai, kurie negali būti išspręsti tol, kol klientas nesuvokia jog iš pradžių eina priežastis, o tik po to pasekmė. Ir jei tokiose situacijose konsultantas bus dar tik pradedantysis, jo karjera šioje srityje gali užsibaigti net neįsibėgėjusi. Todėl, jei šias eilutes skaito pradedantysis konsultantas, parašykite. Tada aš atsiųsiu technikas, kaip tokius klientus identifikuoti.

Klaida Nr.6. Neteisingai sudėlioti prioritetai

Tai nutiko apie 7 metus atgal. Klientui buvo labai patogu gyventi šalia savo motinos, kuri, reikalui esant, ir mažyliu pasirūpins, ir kitus dalykus prižiūrės. Ir prižiūrėjo, kol jauna šeima pradėjo byrėti. Ir kai po vienos konsultacijos klientui buvo patarta bent jau dirbti išvažiuoti kitur, reakcija buvo gerokai šalta (švelniai tariant). O kai jauna šeima sugriuvo ir motinos „vaidmens“ jau nebereikėjo, klientas ryžosi bendrą bambagyslę su motina perkirpti. Pradėjo gyventi savarankiškai, pagrindinius darbo reikalus tvarkyti užsienyje, daug važinėti ir t.t.

Praėjus tiems keliems metams klientas vėl pasirodė. Atvažiavo su Lexus-u, užsakė vienos užsienio valstybės sostinės centre perkamo buto Fengšui auditą. Ir pridūrė, kad yra kita šeima, kad kai reikės įrengti būsimo vaiko kambarį, dar kartą kreipsis. Tada ir pagalvojau – ar negalėjai, žmogau, prioritetų šiek tiek anksčiau susidėlioti???

Klaida Nr.7. Daug skirtingų sistemų vienu metu

Šio tipo klaida vienodai galioja tiek pradedantiems mokslus entuziastams, tiek klientams. Pradedantiesiems mokslus gana dažnai atrodo, kad jei jie turi pinigų, jie gali užsiregistruoti iš karto į daug kursų. Ir užsiregistruoja. Ir lanko paskaitas, seminarus, vebinarus. Net į praktinius užsiėmimus gana dažnai suspėja. Tačiau kai ateina laikas praktikuoti savarankiškai, su visomis sistemomis praktikuoti tampa nebeįmanoma. Pavyzdžiui, praktikuojant su vienos sistemos moduliu kasdien po 8 valandas, pirmieji rimti rezultatai pasirodys po gero pusmečio (geriausiu atveju). O kai pradedantysis nusiperka tris sistemas iš karto, kur kiekvienoje yra nuo 3 iki 6 modulių, toks pradedantysis tiesiog pasmerktas likti amžinu pradedančiuoju. O kas liečia klientus, tai jei klientas su savo problema pradės vaikščioti pas psichologus, astrologus, numerologus, rytų metafizikos ir kitus specialistus vienu metu, rezultatas gali gautis kaip pas vaiką prie dešimties auklių.

Klaida Nr.8. Tikima visais „civilizuotais“ informacijos šaltiniais

Šio tipo klaidas dažniausiai daro vyresnio amžiaus žmonės. Kaip taisyklė, informacija per TV, radiją, rimtame laikraštyje, knygoje, žurnale ir t.t., vyresnio amžiaus žmonėms daro rimtesnį įspūdį, nei kiti šaltiniai. Tačiau tikrai ne visada net per TV informacija pateikiama be klaidų. Pavyzdžiui, kaip jau rašiau savo straipsnyje „Artėjant Gaidžio metams“, 2017-ji Gaidžio metai pagal Kinų Saulės kalendorių prasidėjo 2017.02.03 17:36 val. vietos laiku, o ne 2017 m. sausio 28 dieną, kaip kad buvo sakoma per TV ir radiją. Taip, 2017 m. sausio 28 dieną prasidėjo Kinų Naujųjų Metų šventimas, bet tai nebuvo Gaidžio metų pradžia. O be to, padovanojusieji 2017 m. išvakarėse savo artimiesiems Gaidžio figūrėles ir pan., palinkėjo savo artimiesiems kovų ir peštynių visiems 2017-ais metams. Ir tai tik vienas pavyzdys, kada turintys lengvą priėjimą prie masinių informavimo priemonių specialistai, žmonėms pridaro rimtų problemų.

Problemų sprendimo klaidos. Klaida Nr.9. Savivertės trūkumas

Šio tipo klaida turi psichologinį atspalvį, nes čia figūruoja asmeninės žmogaus charakterio savybės. Pavyzdžiui, turiu mokinį, kuris 8 mėnesius niekaip nesiryžo savarankiškai analizuoti situacijų ne tik savo artimiesiems, bet ir sau. O kai pasakiau, kad namų darbuose pas jį klaidų nėra, kad jis gali drąsiai dirbti savarankiškai, išgirdau atsakymą: – „aš visą gyvenimą bijau padaryti ką nors ne taip“. Ir tik kai tas mokinys kažkuriuo momentu negalėjo su manimi susisiekti, o susidariusią situaciją reikėjo spręsti „čia ir dabar“, mokinys su situacija susitvarkė pats. Gal ir sunku Jums tuo patikėti, bet nuo to momento žmogus pasikeitė kardinaliai. Ir tuos pokyčius matau ne tik aš, bet ir jo artimieji, draugai, kolegos. O klientams, kurie jau pasirinko konsultantą, patarsiu labiau tikėti ne tik juo, bet ir savimi. Patikėkite, konsultantas Jūsų jėgas tikrai mato. Ir jis padarys viską, kad ir Jūs jas savyje pamatytumėte.

Klaida Nr.10. „Rimti“ patarimai iš šalies

Šiame skyrelyje kalba eis apie „rimtus“ patarimus iš artimųjų, giminių, draugų, kolegų ir t.t. pusės. Vieni „gero linkintys“ patarimai savyje neša pasyvią energiją, o kiti – aktyvią ir net agresyvią. Prie „pasyvių patarimų“ priskirti būtų galima kad ir tokį draugės pasakymą: – „baik tu, mokslo tai dar neįrodyta…, kažkur girdėjau, kad kažką apgavo…“ ir t.t.. Prie „aktyvių patarimų“, priskirti būtų galima kad ir tokį pasakymą: – „va, žiūrėk, juodu ant balto moksliniame žurnale parašyta, kad Astrologija yra pseudo mokslas, ir kad visokius ekstrasensus bei raganas anksčiau ant laužų degindavo…“. O prie „agresyvių patarimų“ priskirčiau vyro reakciją, kai jo žmona jam pasakė, kad norėtų miegamajame lovą perstatyti pagal Fengšui. Vyras pasakė: – „jei tik pajudinsi lovą nors per centimetrą, iš karto skyrybos…“.

Problemų sprendimo klaidos. Reziumė

Pabaigai norėčiau pasakyti, kad šiame straipsnyje pavyko aprašyti tik labai mažą dalį klaidų, nes, tikriausiai, neįmanoma sumodeliuoti ir aprašyti visas įmanomas žmogaus daromas klaidas. Ne veltui kažkada mąstytojas yra ištaręs „ERRARE HUMANUM EST“.