Santykių tipai

Santykių tipai ir scenarijai, kiekvienu atveju – unikalūs. Puslapyje įdėtas pavyzdys iš realios konsultacijos, kurioje Moteris klausė ar santuoka neiširs, ar dar yra bent mažiausių perspektyvų. Straipsnį perskaitę suprasite, kas matosi tik iš klausimo pateikimo datos bei laiko ir be gimimo duomenų.
Santykių tipai

Santykių tipai. Pirmi du punktai

Pradėsiu nuo to, kad į konsultaciją atėjusi Moteris žinojo, jog jos vyras susitikinėja su kita Moterimi. Todėl jai kilo klausimas, ar santuoka neiširs, ir ką daryti, kad to neįvyktų. Analizei paimta klausimo atsiradimo data bei laikas. Laiko pjūvis atliktas naudojant QMDJ sistemos įrankius. Laiko pjūvyje (paveikslėlyje apačioje) matosi:

1. Moteris yra Tuštumoje + Vyras  kontroliuoja Moterį + Moteris yra labai blogoje struktūroje „Žmonės išeina, turtai prarandami, nuosavybė patiria nuostolių. Žmona gali palikti vyrą“ + Moters Namą „pramušinėja“ labai stiprus pagal Sezoną Namas su santuokos dokumentu . Visa tai sako tik vieną – skyrybos tikrai gali įvykti;

2. Antras dalykas, kuris iš karto atsako į klausimą „Ar santuoka išsilaikys“, yra Reikalo  jėga bei pozicija Klausiančiojo atžvilgiu. Ir ji sako, kad Reikalas ne tik kontroliuoja Klausiantįjį, bet ir nugali jį, nes  jėga yra gerokai didesnė už .


Santykių tipai Ar santuoka neiširs

Santykių tipai. Moters pozicijos

Trečias dalykas, kuris rodo Moters blogą poziciją, tai vėl gi bloga struktūra, į kurią Moteris patenka kaip Klausiantysis. Štai ta struktūra: „Raudonasis paukštis krenta į upę. Ginčai, painiava teisme, naujienos neateis. Finansiniai praradimai. Blogai ir šeimininkui ir svečiui“. Žinoma, Moters situaciją kažkiek gelbėti galėtų Žvaigždė , kuri maitina Moters veiksmus. Bet ši Ugninė Žvaigždė yra Vandens Name, kur ji nėra pakankamai stipri. Todėl, kaip rodo laiko pjūvis, net Dangus Moteriai padėti negali. Tačiau Moteris tikisi, kad situacija gali pasikeisti į gerą (laiko pjūvis rodo Fan Inj). O be to, Šalia Moters esantis hieroglifas  sako, kad Moteris turi Sėkmę. Tačiau ir šis hieroglifas yra Vandens Namuose, kur jis yra „sugriovimo“ fazėje. Ir tai tik patvirtina, kad Moters Sėkmei iškilo labai rimta grėsmė.

Santykių tipai. Santuokos pozicijos

Žiūrint į santuoką kaip į , šalia santuokos stovi hieroglifas (). Šis hieroglifas reiškia atvirus vartus. O tokia kombinacija + reiškia, kad santuoka yra atvira bet kam. Todėl kai durys į santuokos namus yra atviros visiems, į ten bet kada gali užsukti bet kas (ir trečia Šalis tame tarpe). Ką ir rodo laiko pjūvis – santuokoje yra trečia Šalis (kita Moteris). Tačiau santuoką vis tiek bando gelbėti Žvaigždė . Ši Žvaigždė priklauso Žemės elementui ir ji yra Žemės name + ji yra savalaikė + ji maitina Metalinius Vartus . Todėl, šioje vietoje, galima sakyti, kad Dangus bando gelbėti santuoką.

Santykių tipai. Vyro pozicijos

Jei į situaciją žiūrėti pagal tai, kad Moteriai antra pusė yra , matosi iš karto, kad Moters antra pusė yra Tuštumoje ir ji, kartu su Reikalu, kontroliuoja Moterį. O tai sako, kad Vyras nenori būti su Moterimi. Tačiau tai dar ne viskas, nes pagal šabloną „Vyras-Moteris“, Vyras  kontroliuoja savo žmoną , ir tuo pat metu – generuoja meilužę . Tai sako, kad Vyras siekia kitos Moters. Tačiau seksualinių santykių tarp jų dar nėra. Bet jie greitu laiku bus, nes pagrindinis vyro motyvas – seksualiniai santykiai. Veikiausiai, vyrui pabodo seni santykiai, ir jam norisi naujų. Prie viso to prisideda dar ir tai, kad žmona yra labiau šalta seksualinėje srityje, nei vyras, kuriam seksas yra labai svarbi gyvenimo dalis. Tai rodo kartu su vyru stovintis sekso hieroglifas. Ir abu jie generuoja meilužę.

Jei nesupratote ar norite užsakyti paslaugą

Jei viršuje pateiktos informacijos nesupratote ar norite užsakyti paslaugą, parašykite man į soltiseg@gmail.com (Andriui) arba į FB Messenger Andrius Šal. Tik nesiųskite vardų, pavardžių, gimimo duomenų ir t.t., nes tai tik trukdys. Geriau parašykite klausimą, jo susiformavimo datą, laiką ir vietą. Dar galite aprašyti situaciją ir ką norėtumėte išsiaiškinti. Iš savo pusės galiu pasakyti, kad su Jūsų informacija dirbsiu tik aš.
soltiseg send e-mail

Situacijos apibendrinimas

Prognozuojant skyrybų datą, sustoti reikėtų ties mėnesiais, kada bus pramuštos Tuštumos su vyru ir su žmona. Tai gali būti Jaučio, Tigro ar Triušio periodai. Pagal faktą – skyrybos įvyko Triušio mėnesį.

Trumpas reziumė

Straipsnio pradžioje rašiau, kad Moteris atėjo sužinoti, ar santuoka neiširs, ir ką jai reikėtų daryti, kad to neįvyktų. Duotuoju atveju, santuokos išsaugoti nepavyko. O nepavyko dėl to, kad ji neturėjo perspektyvų. Tačiau, kaip sakė dėstytoja, visada galima bandyti pradėti viską iš pradžių dar kartą. Kas ir buvo išnagrinėta kitos pamokos metu, nagrinėjant situaciją „Ar išsiskyrę žmonės gali sukurti stabilią santuoką“. Bet tai jau kito straipsnio tema. Beje, straipsnis svetainėje atsiras tik tuo atveju, jei to norės skaitytojai.

Ir dar: situacijos analizei nebuvo naudojami jokie žmonių gimimo duomenys. Nei Moters, nei vyro, nei kieno nors kito. Ir tai tik patvirtina, kad QMDJ yra neįtikėtinai galinga sistema, galinti operuoti duomenimis tik iš klausimo susiformavimo datos bei laiko. Todėl, jei Jums kada nors kiltų kokių nors įtarimų ar klausimų, visada užsirašykite jų atsiradimo datą bei laiką. Turėdami tai, bet kada galėsite sužinoti, ką Jums tuo momentu bandė pasakyti Jūsų Angelas sargas, Jūsų Intuicija.